logo

Misyon

about-bg

Sağlık Turizminin her alanında, Ülkemiz ve Avrupa ülkeleri arasında bir birliktelik oluşturmak, Sağlık Turizmi hareketliliğini yaygınlaştırmak, desteklemek, geliştirmek ve bu doğrultuda sosyal projeler geliştirerek Türkiye’nin Sağlık Turizmi potansiyelinin büyümesine katkı sağlamaktır.

;